Projekty

Coś, co nas nakręca i motywuje

Wampiriada

Wampiriada czyli „studenckie honorowe krwiodawstwo” to główny cykliczny projekt NZS odbywający się dwa razy do roku: jesienią i wiosną, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Muzykaliada

Muzykaliada, to innowacyjny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Od stycznia do maja chcemy przeprowadzić trzy koncerty różnych zespołów oraz finał, w którym będą uczestniczyć zespoły ze zdobytą największą ilością głosów podczas internetowego głosowania.

Ugryź to!

UGryź to to projekt polegający na organizacji szkoleń lub warsztatów prowadzonych przez ciekawe osoby i przedstawicieli firm. Oprócz tego szkolenia mają być okazją do spotkania studentów z potencjalnymi pracodawcami oraz szansą dla przedsiębiorstw na “wejście” w środowisko uniwersyteckie i zachęcenie do siebie studentów.

OKNO na kulturę

Głównym założeniem projektu jest poszerzanie naszej wiedzy o innych krajach z całego świata, w związku z czym organizujemy np. dzień amerykański, badź dzień z kulturą krajów arabskich. Wybór krajów zależy od koordynatora i grupy projektowej.

FORUM

Na arenie międzynarodowej zachodzą ogromne zmiany geopolityczne. Największe zmiany zachodzą przede wszystkim w każdym z nas. Tegoroczna edycja Forum, będzie skierowana do każdej osoby, studenta, przedsiębiorcy, świata biznesu. Razem z nami rozwijaj się, poszerzaj swoje horyzonty.

OKFS

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej jest projektem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, któremu przyświeca zbliżenie środowiska akademickiego do jednej z najbardziej powszechnych odłamów sztuki audiowizualnej- fotografii.

Impuls

“Impuls” to informacyjno-publicystyczna gazeta Niezależnego Zrzeszenia Studentów, która ma długą i bogatą historię. Swoje początki projekt miał już w latach osiemdziesiątych. Redakcję tworzą kreatywni, odważni i ciekawi świata NZSiacy. Celem “Impulsu” jest dostarczanie informacji o sprawach ważnych dla środowiska studenckiego.

Chcesz poznać wszystkie projekty realizowane w NZS?

O Nas

Wszystko, co chciałbyś o nas wiedzieć.
Podzielimy się z Tobą naszą wiedzą!

NZS to przede wszystkim ludzie. Ludzie mający wielką wyobraźnię, mnóstwo pomysłów, chęć rozwoju i maksymalnego wykorzystania czasu studiów. Jednak tworzenie studenckiej rzeczywistości jest dla nas przede wszystkim zabawą! Nie lubimy stać w miejscu, aktywnie tworzymy nasze projekty, poszukujemy osób chętnych do pomocy, które w przyszłości mogłyby pokierować naszym dziełem. Działając na forum uczelnianym i krajowym, NZS UG organizuje życie społeczne i kulturalne, zabiera głos w sprawach studenckich, rozwija swoją organizację oraz jej członków. Wierzymy, że najlepszą inwestycją w samego siebie jest pomoc innym. Stąd nasza działalność potrafi nieść za sobą wiele satysfakcji i motywacji. Nie odwracamy się od nikogo, przyjmujemy każdą prośbę o pomoc, dzielimy się doświadczeniem i wspólnie budujemy lepszą przyszłość.

  • pewność siebie
  • zawziętość
  • chęć zdobywania wiedzy i doświadczenia
  • kreatywność

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami? Odwiedź nas na Facebook'u.

Pozostań w kontakcie

Masz pytanie? Pisz!