Historia

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 r. w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia ’80, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju. NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem “Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS. Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań “Solidarności” w wymiarze politycznym. Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

12 maja 2006 r. grupa pięćdziesięciu osób zebrała się by wspólnymi siłami reaktywować Niezależne Zrzeszenie Studentów w Gdańsku, którego korzenie sięgają właśnie do Gdańska. W ten oto sposób powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i zachęcanie do działalności studentów naszej uczelni. Zrealizowaliśmy kilka projektów z sukcesem, ale w przygotowaniu są kolejne – dlatego pamiętaj:

Przez NZS w ciągu blisko 25 lat swoje działalności przewinęło się prawie 200 tysięcy osób. Dziś bardzo wielu z nich to osoby z pierwszych stron gazet: polityce, dziennikarze, ludzie biznesu i kultury.