Podsumowanie działalności

Szanowni Państwo!

Przekazujemy w Państwa ręce Raport Roczny przedstawiający działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku. Odnosząc się z szacunkiem do ponad trzydziestoletniej historii i tradycji naszej organizacji pragniemy nieustannie ją rozwijać w coraz to nowych kierunkach.

Dowodem tego jest niniejsza publikacja, w której ukazujemy zakres i wszelkie formy działalności obecnego NZS-u. W sposób szczególny chcielibyśmy zwrócić uwagę na podsumowania poszczególnych projektów, które najlepiej świadczą o szerokim zasięgu aktywności społecznej naszych członków. Wierzymy, że Raport Roczny umożliwi Państwu aktywne śledzenie naszych poczynań, zapewni poczucie wspólnego tworzenia atmosfery niezależności, a także starań o lepszą rzeczywistość.

Zapraszamy Państwa do dalszej obserwacji naszej działalności oraz liczymy na równie owocną współpracę.

przyjemnej lektury!


Sprawozdanie merytoryczne 2012
Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie finansowe 2013
Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie finansowe 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie finansowe 2015