15 lutego 2015

Projekty

Czas studiów to nie tylko czas nauki, ale także zdobywania doświadczeń, zabawy i przygód. Idealnym miejscem do samorealizacji są organizacje studenckie. Największym wyzwaniem dla każdego studenta są ogólnouczelniane stowarzyszenia, które dają możliwość współpracy młodym ludziom z różnych kierunków studiów.

 

Kontynuując tradycje Niezależnego Zrzeszenia Studentów, która wpisała się w ruch studentów na rzecz demokracji, skupiamy się na działalności kulturowej i naukowej. Organizujemy projekty ważne w skali regionu pomorskiego współpracując przy tym z licznymi uczelniami wyższymi w Trójmieście. Naszą Alma Mater jest Uniwersytet Gdański.

 

Aby jak najlepiej spełnić naszą misję wytyczyliśmy sobie trzy cele działalności.

 

Konkursy i konferencje

Organizując różnego rodzaju wydarzenia naukowe i kulturalne, staramy się przede wszystkim zwrócić uwagę na studentów którzy odnosząc sukcesy w nauce są jednocześnie otwarci na potrzeby innych. Promujemy zdolnych i ambitnych. Zapraszając ciekawych gości z różnych sfer życia publicznego staramy się jak najbardziej zaktywizować środowisko studentów, aby śmielej stawiali czoła wyzwaniom współczesnego świata.

 

Akcje charytatywne i ekologiczne

Świadomi siły jaką niosą za sobą tysiące studentów trójmiasta staramy się spełniać misję społeczną na rzecz całego regionu pomorskiego. Wierzymy że poprzez małe działania można zmienić rzeczywistość naszego regionu.