23 września 2016

Sekcja Społeczna

Projekty

Igor Miasnikow

Koordynator Forum

Na arenie międzynarodowej zachodzą ogromne zmiany geopolityczne. Największe zmiany zachodzą przede wszystkim w każdym z nas. Tegoroczna edycja Forum, będzie skierowana do każdej osoby, studenta, przedsiębiorcy, świata biznesu. Razem z nami rozwijaj się, poszerzaj swoje horyzonty. Budujmy aktywną postawę obywatelską. Opierajmy nasz światopogląd na obiektywnej analizie, wiarygodnych źródłach informacji i najwyższej klasie spotkań organizowanych przez Forum. Skorzystaj z unikalnej okazji udziału w konferencjach, debatach i spotkaniach z ekspertami w dziedzinach psychologii, rozwoju osobistego, biznesu, historii, gospodarki, stosunków międzynarodowych, prawnych i wielu innych!