OKNO na kulturę

Okno na kulturę

Głównym założeniem projektu jest poszerzanie wiedzy uczestników o innych krajach z całego świata. Na organizowane wydarzenia są zapraszani ludzie związani z prezentowanym rejonem oraz podróżnicy. Mają oni szansę przybliżyć uczestnikom kulturę, tradycje oraz zwyczaje.

Koordynator projektu

Katarzyna Kotłowska - absolwentka studiów licencjackich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim.  Będzie kontynuować swoje studia prawdopodobnie na kierunku Zarządzanie, specjalność Marketing. Jej największą pasją są podróże, poza tym lubi wszelką aktywność ruchową ( a przede wszystkim taniec, jazdę na rowerze, siłownię i chodzenie po górach) oraz koncerty. Nie potrafi za długo wysiedzieć w jednym miejscu, uważa, że miesiąc bez żadnego wyjazdu to miesiąc stracony.

Partnerzy projektu