Sekcja Społeczna

Sekcja Społeczna

Sekcja Społeczna zajmuję się organizacją debat, spotkań oraz prelekcji z ludźmi Polityki, Gospodarki, Mediów oraz ShowBizensu,  zajmuje się również wyrażaniem opinii studentów przez petycje. Również zajmujemy się pisaniem wniosków o dni Rektorskie i Dziekańskie.

Dyrektor sekcji

Łukasz Rynkowski - student historii, uwielbia wycieczki autostopowe oraz spędzać czas na świeżym powietrzu. Mimo iż pochodzi z małej miejscowości, chce robić duże rzeczy w NZS.

Projekty realizowane w ramach sekcji

Akcja Historia

Projekt poświęcony najnowszej historii Polski, edukowaniu studentów z tego zakresu oraz podtrzymywania tradycji i dbanie, aby pamięć o historii nie zginęła.

UGryź to!

Projekt mający na celu przygotowanie studentów do startu na rynku pracy, otwarcia własnej firmy i poszerzenia świadomości o biznesie. Prelegentami są specjaliści z różnych dziedzin (marketing, budowanie wizerunku itp.) oraz właściciele firm.

Wprawieni

“Wprawieni” to wspólny projekt NZS UG oraz ELSA Gdańsk, dzięki któremu młodzi ludzie mają szansę w atrakcyjny dla siebie sposób poznać zagadnienia administracyjno-prawne co pozwoli im w dalszej perspektywie na swobodne i świadome korzystanie oraz poruszanie się w instytucjach życia publicznego.

Partnerzy projektu