Wprawieni

Wprawieni

Wspólny projekt NZS UG oraz ELSA Gdańsk, dzięki któremu młodzi ludzie mają szansę w atrakcyjny dla siebie sposób poznać zagadnienia administracyjno-prawne co pozwoli im w dalszej perspektywie na swobodne i świadome korzystanie oraz poruszanie się w instytucjach życia publicznego. Projekt zakłada serię prelekcji dotyczących praktycznych aspektów prawnych. Prelegentami będą specjalizujący się w konkretnych dziedzinach gdańscy prawnicy – praktycy.

Koordynator projektu

Dominika Lis - studentka prawa, fanka dobrej organizacji. Jej największą pasją jest szeroko rozumiane planowanie wydarzeń, czego efektem jest projekt "Wprawieni". Znaki charakterystyczne: kubek kawy w ręce, torba z mnóstwem list i harmonogramów, uśmiech na twarzy.

Partnerzy projektu