Sekcja Kultury i Sztuki

Sekcja Kultury i Sztuki

Sekcja kultury i sztuki skierowana jest do ludzi kreatywnych o szerokich upodobaniach twórczych. Zrzesza ludzi otwartych do dzielenia się swoim talentem oraz gotowych realizować swoje pasje w przestrzeni publicznej. W ramach współpracy pomaga młodym debiutantom w spełnianiu swoich marzeń, a także promowaniu różnych form sztuki.

Anna Andryszczyk

Dyrektor Sekcji - Anna Andryszczyk

Studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska. Uparcie wierzy, że nie myli się ten, kto nie próbuje. Nadal nie potrafi odmówić objerzenia dobrego filmu. Zorganizowana, gdy ma pod ręką kalendarz.

Galeria z wydarzeń i spotkań

Projekty w tej sekcji

Nasze pozostałe Sekcje