Sekcja Społeczna

Sekcja Społeczna

Podejmujemy ważne zagadnienia polityczne i społeczne w debatach oraz panelach dyskusyjnych. Wskazujemy interesujące ścieżki rozwoju na drodze kariery zawodowej. Zaznajamiamy z podstawowymi aspektami prawnym w przystępny sposób. Zaprzyjaźniamy ze światem nauki oraz multidyscyplinarności.

Jakub Kruszyński

Dyrektor Sekcji - Jakub Kruszyński

Student trzeciego roku prawa. W NZSie pojawił się, by nieść pomoc innym i dołożyć swoją cegiełkę do podniesienia poziomu debaty publicznej. Jeżeli akurat nie musi prowadzić nierównej walki z prawem cywilnym, to oddaje się uzależnieniom od kofeiny i post-punka (w szczególności rosyjskiego). Pasjonat dwudziestolecia międzywojennego i dumny właściciel dwóch kotów.

Projekty w tej sekcji

Nasze pozostałe Sekcje