Podsumowanie działalności

Szanowni Państwo!

Przekazujemy w Państwa ręce Raport Roczny przedstawiający działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku. Odnosząc się z szacunkiem do ponad czterdziestoletniej historii i tradycji naszej organizacji pragniemy nieustannie ją rozwijać w coraz to nowych kierunkach.

Dowodem tego jest niniejsza publikacja, w której ukazujemy zakres i wszelkie formy działalności obecnego NZS-u. W sposób szczególny chcielibyśmy zwrócić uwagę na podsumowania poszczególnych projektów, które najlepiej świadczą o szerokim zasięgu aktywności społecznej naszych członków. Wierzymy, że Raport Roczny umożliwi Państwu aktywne śledzenie naszych poczynań, zapewni poczucie wspólnego tworzenia atmosfery niezależności, a także starań o lepszą rzeczywistość.

Zapraszamy Państwa do dalszej obserwacji naszej działalności oraz liczymy na równie owocną współpracę.

przyjemnej lektury!