Zarząd

Zarząd to jeden z głównych organów sprawujących władzę w NZS UG. Zajmuje się między innymi ustalaniem i realizacją bieżących działań organizacji, a także reprezentowaniem NZS UG.

Krystian Rubajczyk

Przewodniczący
Krystian Rubajczyk

Student trzeciego roku filologii polskiej. Jego głównym zajęciem jest czytanie książek i pisanie licencjatu. W wolnej chwili znajduje jednak czas, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Oprócz tego, uwielbia podróże, nawet te “palcem po mapie”.

Jakub Jeromin

Wiceprzewodniczący ds. Finansów
Jakub Jeromin

Student drugiego roku Ekonomii. Poza maratonami kolarskimi, w wolnych chwilach pochłaniają go maratony filmowe. Lubi poznawać nowe osoby. Nieznane dotąd miejsca także nie są mu straszne.

Jakub Kruszyński

Sekretarz
Jakub Kruszyński

Student trzeciego roku prawa. W NZSie pojawił się, by nieść pomoc innym i dołożyć swoją cegiełkę do podniesienia poziomu debaty publicznej. Jeżeli akurat nie musi prowadzić nierównej walki z prawem cywilnym, to oddaje się uzależnieniom od kofeiny i post-punka (w szczególności rosyjskiego). Pasjonat dwudziestolecia międzywojennego i dumny właściciel dwóch kotów.

Klaudia Kaźmierczak

Członek Zarządu ds. Wizerunku i Promocji
Klaudia Kaźmierczak

Studentka kryminologii i zarządzania drugiego stopnia. Pasjonatka siatkówki i miłośniczka podróży. Nie wyobraża sobie życia bez seriali kryminalnych oraz zwierząt – zwłaszcza psów. W wolnych chwilach między pracą, a studiami, możecie ją spotkać w trójmiejskich kawiarniach.

Katarzyna Skoniecka

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
Katarzyna Skoniecka

Studentka trzeciego roku pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Zawsze chciała pomagać innym, bo to silniejsze od niej. Jej pasją i zainteresowaniem jest fotografia. Zawsze zabiegana, ale ma czas na wszystko.

Anna Andryszczyk

Członek Zarządu ds. Projektów
Anna Andryszczyk

Studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska. Uparcie wierzy, że nie myli się ten, kto nie próbuje. Nadal nie potrafi odmówić objerzenia dobrego filmu. Zorganizowana, gdy ma pod ręką kalendarz.

Zarząd